بیست و یکمین نمایشگاه تخصصی صادراتی فرش دستباف اصفهان