آیین افتتاح نخستین نمایشگاه بهره وری آب و انرژی اصفهان