آغاز نوزدهمین نمایشگاه بین‌المللی دام، طیور، آبزیان و دامپزشکی اصفهان