دومین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان

دومین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان

شروع: 1397/8/16 تا 1397/9/30

نوع : نمایشگاه های خارجی

مجری:

محل برگزاری : کشور:کنیا،شهر:نایروبی

وب سایت : www.intexpo.ir

ثبت نام:

توضیحات