سی و نهمین نمایشگاه بین المللی ساختمان

سی و نهمین نمایشگاه بین المللی ساختمان

شروع: 1397/9/5 تا 1397/9/30

نوع : نمایشگاه های خارجی

مجری:

محل برگزاری : کشور:امارات،دبی

وب سایت : www.intexpo.ir

ثبت نام:

توضیحات