سیزدهمین نمايشگاه بين‌المللي صنعت (تجهیزات صنعتی و کارگاهی) و نمایشگاه ابزار و نظافت صنعتی

سیزدهمین نمايشگاه بين‌المللي صنعت (تجهیزات صنعتی و کارگاهی) و نمایشگاه ابزار و نظافت صنعتی

شروع: 1397/9/13 تا 1397/9/16

نوع : نمایشگاه های داخلی

مجری:

محل برگزاری :

وب سایت : http://isfahanisief.ir

ثبت نام:

توضیحات