بیست و یکمین نمايشگاه تخصصي - صادراتي فرش دستباف (Carpex)

بیست و یکمین نمايشگاه تخصصي - صادراتي فرش دستباف (Carpex)

شروع: 1397/9/20 تا 1397/9/25

نوع : نمایشگاه های داخلی

مجری:

محل برگزاری :

وب سایت : http://isfahancarpex.ir

ثبت نام:

توضیحات