سیزدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع و تجهیزات پزشکی ، دندانپزشکی و آزمایشگاهی

سیزدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع و تجهیزات پزشکی ، دندانپزشکی و آزمایشگاهی

شروع: 1397/10/19 تا 1397/10/22

نوع : نمایشگاه های داخلی

مجری:

محل برگزاری :

وب سایت : http://medifair.ir

ثبت نام:

توضیحات