پانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت خودرو

پانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت خودرو

شروع: 1397/11/8 تا 1397/11/12

نوع : نمایشگاه های داخلی

مجری:

محل برگزاری :

وب سایت : http://isfahanauto.ir

ثبت نام:

توضیحات