نمایشگاه دهه فجر (دستاوردهای انقلاب اسلامی)

نمایشگاه دهه فجر (دستاوردهای انقلاب اسلامی)

شروع: 1397/11/16 تا 1397/11/19

نوع : نمایشگاه های داخلی

مجری:

محل برگزاری :

وب سایت : http://isfahanfajr.ir/

ثبت نام:

توضیحات