هشتمین نمایشگاه تخصصی گل و گیاه ، گیاهان دارویی، ماهیان تزیینی ، فرآورده های طبیعی

هشتمین نمایشگاه تخصصی گل و گیاه ، گیاهان دارویی، ماهیان تزیینی ، فرآورده های طبیعی

شروع: 1398/2/3 تا 1398/2/6

نوع : نمایشگاه های پیش رو

مجری: آفتاب مشرق زمین

محل برگزاری : پل شهرستان محل دائمی برگزاری نمایشگاه بین المللی استان اصفهان

وب سایت : http://floplant.ir/

ثبت نام:

توضیحات

آفتاب مشرق زمین - آقای صدرزاده
02186031300 - 0912833240