دومین نمایشگاه مد و لباس

دومین نمایشگاه مد و لباس

شروع: 1398/10/3 تا 1398/10/6

نوع : نمایشگاه های داخلی

مجری: شرکت سها دانش نقش جهان آقای اسعدی 09120877010 - 03132679167

محل برگزاری :

وب سایت : http://isfahanmodex.ir

ثبت نام:

توضیحات

مسئول ثبت نام:
شرکت سها دانش نقش جهان آقای اسعدی 09120877010 - 03132679167
---------------------------------------------------------------------------------------