پنجمین نمایشگاه منسوجات خانگی، سرویس و کالای خواب( خانه ی ما)

پنجمین نمایشگاه منسوجات خانگی، سرویس و کالای خواب( خانه ی ما)

شروع: 1398/12/6 تا 1398/12/10

نوع : نمایشگاه های داخلی

مجری: شرکت تعاونی چند منظوره نمایشگاه اصفهان 03132618003 - 09134099985

محل برگزاری : اصفهان پل تاریخی شهرستان محل برگزاری نمایشگاه بین المللی استان اصفهان

وب سایت : http://isfahanhomejob.ir

ثبت نام:

توضیحات

مسئول ثبت نام:
شرکت تعاونی چند منظوره نمایشگاه اصفهان 03132618003 - 09134099985