هجدهمین نمايشگاه بين‌المللي تجهيزات و تأسيسات سرمايشي و گرمايشي

هجدهمین نمايشگاه بين‌المللي تجهيزات و تأسيسات سرمايشي و گرمايشي

شروع: 1398/10/24 تا 1398/10/27

نوع : نمایشگاه های داخلی

مجری: شرکت سایا نمای پارسیان 03136637474

محل برگزاری :

وب سایت : http://isfahantermotec.ir

ثبت نام:

توضیحات