چهاردهمین نمایشگاه بین المللی صنایع و تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی ، آزمایشگاهی و خدمات وابسته

چهاردهمین نمایشگاه بین المللی صنایع و تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی ، آزمایشگاهی و خدمات وابسته

شروع: 1398/11/2 تا 1398/11/5

نوع : نمایشگاه های داخلی

مجری: شرکت متحدان توسعه آریا - خانم داداشی 02122240011

محل برگزاری :

وب سایت : http://medifair.ir

ثبت نام:

توضیحات