هفدهمین نمايشگاه تخصصي صنايع مبل و دكوراسيون خانگي

هفدهمین نمايشگاه تخصصي صنايع مبل و دكوراسيون خانگي

شروع: 1398/10/10 تا 1398/10/13

نوع : نمایشگاه های داخلی

مجری: شرکت مبنا رخداد آفرین-آقای ابرار- داخلی 116-۲۱۴۶۰۱۶۴۰۸- ۰۹۱۹۰۶۷۷۸۲۱

محل برگزاری : اصفهان پل تاریخی شهرستان محل برگزاری نمایشگاه بین المللی استان اصفهان

وب سایت : http://isfahanhomefurn.ir

ثبت نام:

توضیحات

مسئول ثبت نام:
شرکت مبنا رخداد آفرین-آقای ابرار-
داخلی 116-۲۱۴۶۰۱۶۴۰۸- ۰۹۱۹۰۶۷۷۸۲۱
-------------------------------------------------------
کارشناس ناظر نمایشگاه:
 خانم رفسنجانی-03132606602-09134632313