هجدهمین نمایشگاه بین المللی جامع صنعت کشاورزی (مکانیزاسیون،آبیاری، نهاده)

هجدهمین نمایشگاه بین المللی جامع صنعت کشاورزی (مکانیزاسیون،آبیاری، نهاده)

شروع: 1398/9/26 تا 1398/9/29

نوع : نمایشگاه های داخلی

مجری: آفتاب مشرق زمین - خانم نصیری 09024680100

محل برگزاری : اصفهان پل تاریخی شهرستان محل برگزاری نمایشگاه بین المللی استان اصفهان

وب سایت : http://agrovet.ir

ثبت نام:

توضیحات

مسئول ثبت نام:
شرکت آفتاب مشرق زمین
شماره های تماس (خانم نصیری)
09024680100 
051-36010371 
051-36158
 ----------------------------
کارشناس ناظر نمایشگاه:
 خانم رفسنجانی-03132606602-09134632313