بیست و دومین نمايشگاه تخصصي - صادراتي فرش دستباف

بیست و دومین  نمايشگاه تخصصي - صادراتي فرش دستباف

شروع: 1398/9/14 تا 1398/9/20

نوع : نمایشگاه های داخلی

مجری: توسعه ارتباطات پگاه اصفهان آقای میرجمالی 09131707648 - 03136283929

محل برگزاری : اصفهان پل تاریخی شهرستان محل برگزاری نمایشگاه بین المللی استان اصفهان

وب سایت : http://isfahancarpex.ir

ثبت نام:

توضیحات

مسئول ثبت نام:
توسعه ارتباطات پگاه اصفهان آقای میرجمالی 09131707648 - 03136283929
---------------------------------------------------------------------------------------
کارشناس ناظر نمایشگاه:
خانم عباسی -09134632311-03132606601