چهاردهمین نمایشگاه بین المللی صنعت(تجهیزات صنعتی و کارگاهی)

چهاردهمین نمایشگاه بین المللی صنعت(تجهیزات صنعتی و کارگاهی)

شروع: 1398/9/6 تا 1398/9/9

نوع : نمایشگاه های داخلی

مجری: شرکت نمایشگاهی چیستا - آقای خانی 09124977275-02122924526

محل برگزاری :

وب سایت : http://isfahanisief.ir

ثبت نام:

توضیحات