یازدهمین نمایشگاه تخصصی صنعت آسانسور و خدمات وابسته

یازدهمین نمایشگاه  تخصصی صنعت آسانسور و خدمات وابسته

شروع: 1398/10/17 تا 1398/10/20

نوع : نمایشگاه های داخلی

مجری: شرکت متحدان توسعه آریا - خانم داداشی 02122240011

محل برگزاری : اصفهان پل تاریخی شهرستان محل برگزاری نمایشگاه بین المللی استان اصفهان

وب سایت : http://isfahanlift.ir

ثبت نام:

توضیحات

مسئول ثبت نام:
شرکت متحدان توسعه آریا

کارشناس نمایشگاه: خانم داداشی
تلفن ثابت :(ده خط) 22240011-021
فکس:22240012-021
تلفن همراه:09194120130
-----------------------------------------------------
 کارشناس ناظر نمایشگاه: خانم عباسی
تلفن: 03132606601
 همراه: 09134632311