دومین نمایشگاه تکنولوژی، نوآوری و استارت آپ ها

دومین نمایشگاه تکنولوژی، نوآوری و استارت آپ ها

شروع: 1398/8/8 تا 1398/8/12

نوع : نمایشگاه های داخلی

مجری: سازمان نظام صنفی رایانه ای اصفهان 03136282881

محل برگزاری :

وب سایت : http://autocom.ir

ثبت نام:

توضیحات