دومین نمایشگاه تخصصی کالا، خدمات، تجهیزات فروشگاهی و فروشگاههای زنجیره ای

دومین نمایشگاه تخصصی کالا، خدمات، تجهیزات فروشگاهی و فروشگاههای زنجیره ای

شروع: 1398/7/30 تا 1398/8/3

نوع : نمایشگاه های داخلی

مجری: شرکت سایا نمای پارسیان 03136637474

محل برگزاری :

وب سایت : http://isfahanshoptech.ir

ثبت نام:

توضیحات

مسئول ثبت نام:
شرکت سایا نمای پارسیان 03136637474
--------------------------------------------------
کارشناس ناظر:
خانم شریفی
تلفن: 03132611603
همراه: 09134632312