چهارمین نمایشگاه تخصصی در و پنجره، ماشین آلات و صنایع وابسته

چهارمین نمایشگاه تخصصی در و پنجره، ماشین آلات و صنایع وابسته

شروع: 1398/7/30 تا 1398/8/3

نوع : نمایشگاه های داخلی

مجری: شرکت سایا نمای پارسیان 03136637474

محل برگزاری :

وب سایت : http://isfahanwidex.ir/

ثبت نام:

توضیحات