نمایشگاه سراسری کتاب

نمایشگاه سراسری کتاب

شروع: 1398/8/18 تا 1398/8/23

نوع : نمایشگاه های داخلی

مجری: تعاونی ناشرین-03132358764-09139148941-09387675197 خانم نوری

محل برگزاری :

وب سایت : http://isfahanbook.ir

ثبت نام:

توضیحات

مسئول ثبت نام:
تعاونی ناشرین-03132358764-09139148941-09387675197 خانم نوری
-------------------------------------------------------
کارشناس ناظر نمایشگاه:
خانم شریفی -09134632312-03132611603