بیست و دومین نمایشگاه بین‌المللی صنعت ساختمان

بیست و دومین نمایشگاه بین‌المللی صنعت ساختمان

شروع: 1398/7/18 تا 1398/7/21

نوع : نمایشگاه های داخلی

مجری: شرکت سایا نمای پارسیان 03136637474

محل برگزاری :

وب سایت : http://isfahanmodernconst.ir

ثبت نام:

توضیحات

مسئول ثبت نام:
شرکت سایانمای پارسیان
خانم باباخان
تلفن ثابت : 36633939-031

تلفن همراه: 09354806393
-------------------------------------------
کارشناس ناظر نمایشگاه
خانم رفسنجانی
تلفن ثابت:32606602-031
تلفن همراه:09134632313