اولین نمایشگاه تخصصی پوشش های ساختمانی

اولین نمایشگاه تخصصی پوشش های ساختمانی

شروع: 1398/6/26 تا 1398/6/29

نوع : نمایشگاه های داخلی

مجری: شرکت سها دانش نقش جهان آقای اسعدی 09120877010 - 03132679167

محل برگزاری : اصفهان پل تاریخی شهرستان محل برگزاری نمایشگاه بین المللی استان اصفهان

وب سایت : http://isfahanintertile.ir/

ثبت نام:

توضیحات

مسئول ثبت نام:
شرکت سها دانش نقش جهان آقای اسعدی 09120877010 - 03132679167
------------------------------------------
کارشناس ناظر نمایشگاه:
خانم شریفی -09134632312-03132611603