سومین نمایشگاه لیزینگ و فروش اقساطی

سومین نمایشگاه لیزینگ و فروش اقساطی

شروع: 1398/5/31 تا 1398/6/4

نوع : نمایشگاه های داخلی

مجری: شرکت سایا نمای پارسیان 03136637474

محل برگزاری : اصفهان پل تاریخی شهرستان محل برگزاری نمایشگاه بین المللی استان اصفهان

وب سایت : http://isfahanleasingshow.ir

ثبت نام:

توضیحات

مسئول ثبت نام:
شرکت سایا نمای پارسیان 03136637474
------------------------------------------------------
کارشناس ناظر ثبت نام:خانم عباسی
تلفن ثابت :32606602-031
تلفن همراه:09134632311