بیستمین نمایشگاه تخصصی مادر، نوزاد، کودک و نوجوان

بیستمین نمایشگاه تخصصی مادر، نوزاد، کودک و نوجوان

شروع: 1398/5/8 تا 1398/5/12

نوع : نمایشگاه های داخلی

مجری: شرکت آبادگران سازان اسپادانا - آقای قابضی0913087984 - 03136516696

محل برگزاری : اصفهان پل تاریخی شهرستان محل برگزاری نمایشگاه بین المللی استان اصفهان

وب سایت : http://isfahankids.ir

ثبت نام:

توضیحات

 مسئول ثبت نام:
شرکت آبادگران سازان اسپادانا - آقای قابضی0913087984 - 03136516696
------------------------------------------------------------------------------
کارشناس ناظر:
خانم رفسنجانی-03132606602-09134632313