هشتمین نمایشگاه تخصصی صنایع و محصولات بهداشتی، آرایشی، شوینده ها

هشتمین نمایشگاه تخصصی صنایع و محصولات  بهداشتی، آرایشی، شوینده ها

شروع: 1398/5/1 تا 1398/5/4

نوع : نمایشگاه های داخلی

مجری: شرکت مهراس پیشگام صدرا- خانم بیرگانی – 09138094368-03132683041

محل برگزاری :

وب سایت : http://isfahanhealth.ir

ثبت نام:

توضیحات

مسئول ثبت نام:
شرکت مهراس پیشگام صدرا- خانم حیدری - 09138094368-03132683041
----------------------------------------------------------------------------------
کارشناس ناظر:
خانم رفسنجانی-03132606602-09134632313