هفتمین نمایشگاه تخصصی صنعت آموزش

هفتمین نمایشگاه تخصصی صنعت آموزش

شروع: 1398/4/18 تا 1398/4/21

نوع : نمایشگاه های داخلی

مجری: شرکت تعاونی چند منظوره نمایشگاه اصفهان 03132618003 - 09134099985

محل برگزاری :

وب سایت : http://isfahaneducation.ir

ثبت نام:

توضیحات