یازدهمین نمایشگاه تخصصی صنعت چاپ، بسته بندی و ماشین آلات وابسته

یازدهمین نمایشگاه تخصصی صنعت چاپ، بسته بندی و ماشین آلات وابسته

شروع: 1398/4/18 تا 1398/4/21

نوع : نمایشگاه های داخلی

مجری: شرکت نمایشگاهی سورنا سپهر پارسیان 03135252331

محل برگزاری :

وب سایت : http://isfahaninpex.ir

ثبت نام:

توضیحات

شرکت سورنا سپهر پارسیان

مسئول ثبت نام:آقای خادم
تلفن ثابت :35252331-031
تلفن همراه:09136701394
--------------------------------------------
مایشگاه های داخلی

کارشناس ناظر : خانم حکیمی نیا
تلفن ثابت :32606604-031
تلفن همراه :09129476391