هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع چوب ،ماشین آلات ، یراق آلات و مواد اولیه

هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع چوب ،ماشین آلات ، یراق آلات و مواد اولیه

شروع: 1398/4/4 تا 1398/4/7

نوع : نمایشگاه های داخلی

مجری: شرکت نمایشگاهی چیستا - آقای خانی 09124977275 - 02122924526

محل برگزاری :

وب سایت : http://isfahanwood.ir

ثبت نام:

توضیحات