یازدهمین نمایشگاه صنعت گردشگری و هتلداری اصفهان

یازدهمین نمایشگاه صنعت گردشگری و هتلداری اصفهان

شروع: 1398/3/28 تا 1398/3/31

نوع : نمایشگاه های داخلی

مجری: شرکت کیان فرتاک هستی-آقای حیات بخش 03136275575 -09130933408

محل برگزاری :

وب سایت : http://tourismexpo.ir

ثبت نام:

توضیحات