هشتمین نمایشگاه تخصصی گل و گیاه ، گیاهان دارویی، ماهیان تزیینی ، فرآورده های طبیعی

هشتمین نمایشگاه تخصصی گل و گیاه ، گیاهان دارویی، ماهیان تزیینی ، فرآورده های طبیعی

شروع: 1398/2/3 تا 1398/2/6

نوع : نمایشگاه های داخلی

مجری: آفتاب مشرق زمین - آقای صدرزاده 02186031300 - 09128332400

محل برگزاری :

وب سایت : http://floplant.ir

ثبت نام:

توضیحات