اولین نمایشگاه اختصاصی توریسم سلامت ایران در لبنان

اولین نمایشگاه اختصاصی توریسم سلامت ایران در لبنان

شروع: 1398/9/14 تا 1398/9/16

نوع : نمایشگاه های خارجی

مجری:

محل برگزاری : لبنان - بیروت

وب سایت :

ثبت نام:

توضیحات