اولین نمایشگاه مبلمان و دکوراسیون اداری، ماشین های اداری و محصولات و ملزومات اداری

 اولین نمایشگاه مبلمان و دکوراسیون اداری، ماشین های اداری و محصولات و ملزومات اداری

شروع: 1398/7/30 تا 1398/8/3

نوع : نمایشگاه های پیش رو

مجری: شرکت سایا نمای پارسیان 03136637474

محل برگزاری :

وب سایت : //

ثبت نام:

توضیحات

مسئول ثبت نام:
شرکت سایا نمای پارسیان 03136637474
---------------------------------------------------------
کارشناس ناظر:
خانم شریفی
تلفن: 03132611603
همراه: 09134632312