شانزدهمین نمایشگاه بین المللی قطعات و مجموعه ها و صنایع وابسته خودرو

شانزدهمین نمایشگاه بین المللی قطعات و مجموعه ها و صنایع وابسته خودرو

شروع: 1399/4/16 تا 1399/4/20

نوع : نمایشگاه های پیش رو

مجری:

محل برگزاری :

وب سایت : http://isfahanautopart.ir/

ثبت نام:

توضیحات