بیست و ششمین نمایشگاه بین‌المللی کامپیوتر و اتوماسیون اداری

بیست و ششمین نمایشگاه بین‌المللی کامپیوتر و اتوماسیون اداری

شروع: 1399/8/6 تا 1399/8/9

نوع : نمایشگاه های پیش رو

مجری: سازمان نظام صنفی رایانه ای استان اصفهان

محل برگزاری :

وب سایت : http://autocom.ir

ثبت نام:

توضیحات