نوزدهمین نمایشگاه تخصصی تاسیسات سرمایشی گرمایشی

نوزدهمین نمایشگاه تخصصی تاسیسات سرمایشی  گرمایشی

شروع: 1399/11/6 تا 1399/11/10

نوع : نمایشگاه های داخلی

مجری: شرکت سایا نمای پارسیان 03136637474

محل برگزاری :

وب سایت : http://isfahantermotec.ir

ثبت نام:

توضیحات