دهمین نمایشگاه جامع مدیریت شهری

دهمین نمایشگاه جامع مدیریت شهری

شروع: 1399/8/28 تا 1399/8/30

نوع : نمایشگاه های داخلی

مجری: آفتاب مشرق زمین 05136158 - 05136010371-09024680100-05136014291

محل برگزاری :

وب سایت : http://isfahansifex.ir

ثبت نام:

توضیحات