دهمین نمایشگاه بین المللی دوسالانه صنعت برق- اتوماسیون صنعتی

دهمین نمایشگاه بین المللی دوسالانه صنعت  برق- اتوماسیون صنعتی

شروع: 1399/5/2 تا 1399/5/5

نوع : نمایشگاه های داخلی

مجری: شرکت متحدان توسعه آریا - خانم داداشی 02122240011

محل برگزاری :

وب سایت : http://isfahanpower.ir

ثبت نام:

توضیحات