پانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت( تجهیزات صنعتی و کارگاهی)

پانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت( تجهیزات صنعتی و کارگاهی)

شروع: 1399/4/25 تا 1399/4/28

نوع : نمایشگاه های داخلی

مجری: شرکت چیستا-آقای خانی -09124977275-02122924526

محل برگزاری :

وب سایت : http://isfahanisief.ir

ثبت نام:

توضیحات