نهمین نمایشگاه تخصصی صنعت آب و تاسیسات آب و فاضلاب

 نهمین نمایشگاه  تخصصی صنعت آب و تاسیسات آب و فاضلاب

شروع: 1399/11/6 تا 1399/11/10

نوع : نمایشگاه های داخلی

مجری: شرکت سایا نمای پارسیان 03136637474

محل برگزاری :

وب سایت :

ثبت نام:

توضیحات