هجدهمین نمایشگاه تخصصی جامع صنایع غذایی، آرد و نان(فرآوری ،بسته بندی ،محصولات و خدمات

هجدهمین نمایشگاه  تخصصی جامع صنایع غذایی، آرد و نان(فرآوری ،بسته بندی ،محصولات و خدمات

شروع: 1400/7/27 تا 1400/7/30

نوع : نمایشگاه های پیش رو

مجری: شرکت نمایشگاهی سورنا سپهر پارسیان 09136701394 - 09137272936- 03132620788-03132619470

محل برگزاری :

وب سایت :

ثبت نام:

توضیحات