ردیف  نام شرکت یا کانون
 مدیر عامل
 سطح گرید
 تلفن های شرکت
 1 شرکت تعاونی چند منظوره کارکنان شرکت نمایشگاه اصفهان
حسین سید معلمی
+A
 2  کانون آگهی و تبلیغات فدک گرافیک مصطفی حر
A
03132232805
02188521050
09332232808
 3 شرکت مرداس راد ایرانیان
امیر رحیمی
A
09120086636
09120063029
09133049089
09133114659
03136606457
 4 شرکت فناوران ایرسا پارسیان
آرمین زندی A
09131144958
09123982721
03136263950
03136263959
03136272643
03136287125
09128304070
5
شرکت سها دانش نقش جهان
محمد‌حسین طغیانی
A
09128189527
03132679167
02141256425
6
 کانون آگهی و تبلیغات رنگ آرا  محمد شفیع زاده B
09131174608
03136271354
7
 کانون آگهی و تبلیغات طرحکده  جلیل منتظرالقائم B
09133177587
03132349530
8
 شرکت آرتا هنر یکتا نصیر منصوری
B
09131657376
02144266258
9
 کانون آگهی و تبلیغات ابداع گران اصغر پهلوان
C 09131653867
03135313633
10
شرکت آرایه راد اسپادانا
 حمید ریحانی C
09131667792
09133287472
03137759248
 11  شرکت رادیس خلق ایده‌ها محمد زارع شریف
C
09394598148
03132672415
12
شرکت مشاورین نمایشگاهی نیاصرم اسپادانا
 محمدرضا شاه‌ پیری C
09133196843
03195026061
03132642841
13
 شرکت پیشگامان نقش آرکا  محمد شرفی C
09132039476
03136256545
 14 شرکت طراحان آتیه شهر آیریک
 وحید فرقانی C
 09132682788
 15 کانون آگهی و تبلیغات ایرانا گرافیک
آرش گلستانیان
C
09131023562
03132736910
03132736911
03195013525
03195013526
16
شرکت بهین بستر بینا
امیرعرفان نیلی
C 09131860299
03132331500
03132372927
 17 شرکت نما چوب چهلستون
حمیدرضا خانعلی
D
 09131080105
03133390390
18
شرکت پارمیس الماس اصفهان
 یاور شهبازی D
09136952335
 19 شرکت مهرکوشان دیبا
 هادی غلامی D 09132940901
09132120452
 20