مجموعه‌های مجاز و مورد تایید شرکت  نمایشگاه‌های بین‌المللی استان اصفهان در زمینه سازه نمایشگاهی (اسپیس فریم)
 
 
 ردیف  نام شرکت یا کانون
 مدیر عامل
تلفن های شرکت 
 1 شرکت تعاونی چند منظوره کارکنان شرکت نمایشگاه اصفهان
احمدسعادت
09130796308
03132618001-5
 2 کانون آگهی و تبلیغات ابداع گران   اصغر پهلوان 09131653867  
شرکت آبادگران سازان اسپادانا  فرهاد قابضی  09130879842
کانون آگهی و تبلیغات سپاهان سازه  محمد نادریان  09133292368