رییس جذب حامیان مالی و مشارکت‌ها
نام
اطلاعات تماس
 آقای شبانی
همراه: 09129476396
تلفن: