کارشناس جذب حامیان تبلیغاتی
نام
اطلاعات تماس
 آقای نصر
همراه: 0912947690
تلفن: 03132612563
مجری انحصاری تبلیغات محیطی
نام
 اطلاعات تماس
  شرکت پله گستران طلوع طلاییه
 (آقای صفا جو)
همراه: 09121051857
تلفن: 02188098159