ترتیب لیست بر اساس حروف الفبای نام خانوادگی مدیر عامل در سطح هر گرید می باشد.
 
 ردیف  نام شرکت یا کانون
 مدیر عامل
 سطح گرید
 تلفن های شرکت
 1 شرکت تعاونی چند منظوره کارکنان شرکت نمایشگاه اصفهان
حسین سید معلمی
+A
 2 شرکت فناوران ایرسا پارسیان 
حسین ادب آوازه
A
09131144958
09123982721
03136263950
03136263959
02122920344
02122920345
09128304070
 3  کانون آگهی و تبلیغات فدک گرافیک مصطفی حر
A
03132232805
02188521050
09332232808
 4 شرکت مرداس راد ایرانیان
امیر رحیمی
A
09120086636
09120063029
09133049089
09133114659
03136606457
5 شرکت سها دانش نقش جهان
محمد‌حسین طغیانی
A
09128189527
03132679167
02141256425
6 شرکت مشاوران نمایشگاهی سایا نمای پارسیان
علیرضا  آموخته
B
09131111081 
09131697641
7
 کانون آگهی و تبلیغات رنگ آرا  محمد شفیع زاده B
09131174608
03136271354
8
 کانون آگهی و تبلیغات طرحکده  جلیل منتظرالقائم B
09133177587
03132349530
9
 شرکت آرتا هنر یکتا نصیر منصوری
B
09131657376
02144266258
10
 کانون آگهی و تبلیغات ابداع گران اصغر پهلوان
C 09131653867
03135313633
 11 شرکت طراحان آتیه شهر آیریک 
محسن جعفری
C
12
شرکت آرایه راد اسپادانا
حمید ریحانی
C
09131667792
03137759248
09133287472
 13  شرکت رادیس خلق ایده‌ها محمد زارع شریف
C
09394598148
03132672415
14
شرکت مشاورین نمایشگاهی نیاصرم اسپادانا
 محمدرضا شاه‌ پیری C
09133196843
03195026061
03132642841
15 کانون آگهی و تبلیغات چهارباغ
بصیر فتحی‏پور

 16 کانون آگهی و تبلیغات ایرانا گرافیک
آرش گلستانیان
C
09131023562
03132736910
03132736911
03195013525
03195013526
 17  شرکت پیشگامان نقش آرکا 
 حسن مظاهری  C 09132039476
03136256545
18
شرکت بهین بستر بینا
امیرعرفان نیلی
C 09131860299
03132331500
03132372927
19  شرکت کیان فرتاک هستی سجاد حیات بخش
 D  09162045464
03136275575
03195022121
20 شرکت نما چوب چهلستون
حمیدرضا خانعلی
D
 09131080105
03133390390
21 شرکت پارمیس الماس اصفهان
یاور شهبازی
D   09136952335
 22  شرکت مهرکوشان دیبا   هادی غلامی  D 09132940901
09132120452