گزارش صدا و سیما از دومین نمایشگاه مدیریت کسب و کار اصفهان