منوی کاربری menu

هفتمین نمایشگاه بین المللی بازسازی سوریه

هفتمین نمایشگاه بین المللی بازسازی سوریه

شروع: 1401/7/6 تا 1401/7/10

نوع : نمایشگاه های پیش رو خارجی

مجری:

محل برگزاری : سوریه - دمشق

وب سایت :

ثبت نام: کارشناسان ثبت نام : خانم ملک پور 09129476394 - آقای سلطان زاده 09129479265

اطلاعات تکمیلی